BESLENME

  • Cüce keçilerin beslenmesinde su, kaba yem ve kesif yem temel unsurlardır.

  • Su yazın soğuk kışın ılık olarak temiz ve erişilebilir olmalıdır.

  • Kaba yemler yonca, çayır otu, sap, saman gibi yemlerden oluşur.

  • Kesif yemden arpa, yulaf, mısır, buğday gibi tahıllar kastedilir.  

  • Karma yemler ise yem fabrikaları tarafından hazırlanan karışımlar olup oğlak büyütme ve süt üretimini artırmak için kullanılabilir.

  • Yeşil yemler mera ve otlaklarda otlatma ile sağlanır.

  • Bunların dışında ağaç ve çalı sürgünleri, yeşil ve kuru yapraklar vb keçilerin severek tükettiği yemlerdir.

  • Dengeli besleme çok önemlidir. Özellikle kesif yemlerle aşırı beslemeden kaçınılmalıdır.

  • Keçiler sulak ve bataklık otlaklardan uzak tutulmalıdır.

_DSC5148.JPG